ქვესადგურის ელ. მოწყობილობები

შპს ორიენტი აქტიურად თანამშრომლობს სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან. შპს ორიენტის მიერ იმპორტირებული საქონელი საქართველოს სხვადასხვა ქვესადგურშია დამონტაჟებული. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ შემდეგი დასახელების პროდუქციას:

·   ამომრთველები      ·   გამთიშველები      ·   დენის ტრანსფორმატორები

·   ძაბვის ტრანსპორმატორები      ·   ძაბვის შემზღუდველები      ·   საყრდენი იზოლატორები

·   რეზისტორები      ·   სააპარატო მომჭერები

ჩვენ მიერ მიწოდებული პროდუქცია

ქ/ს ზესტაფონი 500 კვ

იხილეთ ვრცლად

/  ბათუმი 220 კვ 

იხილეთ ვრცლად

ქ/ს ზუგდიდი 220 კვ

იხილეთ ვრცლად

ქ/ს ქუთაისი

იხილეთ ვრცლად

ქ/ს წყალტუბო 220 კვ

იხილეთ ვრცლად

ქ/ს ხაშური 220 კვ

იხილეთ ვრცლად

ქ/ს ხორგა 220 კვ

იხილეთ ვრცლად