მიწოდებული ინვენტარი

  • 110 კვ სამ ამძრავიანი ელეგაზური ამომრთველი – მწარმოებელი: GE T&D India Limited – 1 კომპლექტი
  • 110 კვ დიაგონალური სამპოლუსა გამთიშველი დამამიწებელი დანის გარეშე – მწარმოებელი: Grid Solutions S.p.A. – 1 კომპლექტი
  • 110 კვ ძაბვის აწევის შემზღუდველი რეგისტრატორით – მწარმოებელი: Tridelta Meidensha GmbH – 3 ცალი
  • 110 კვ საყრდენი ღეროვანი იზოლატორი – Grid Solutions S.p.A – 3 ცალი
  • 220 კვ დენის ტრანსფორმატორი 600/300/1 – მწარმოებელი: Hunan Electric Power Insulator and Apparatus Co. – 3 ცალი
  • 110 კვ დენის ტრანსფორმატორი 1200/600/1 – მწარმოებელი: Hunan Electric Power Insulator and Apparatus Co. – 3 ცალი
  • სააპარატო მომჭერები – მწარმოებელი: Arruti Subestaciones