მიწოდებული ინვენტარი

  • 110 კვ ძაბვის საყრდენი იზოლატორი – Hunan Yangdong Porcelain Insulators & Electric Co. LTD – 24 ცალი
  • 36 კვ ძაბვის საყრდენი იზოლატორი – Hunan Yangdong Porcelain Insulators & Electric Co. LTD – 8 ცალი
  • 6 კვ ძაბვის საყრდენი იზოლატორი – Hunan Yangdong Porcelain Insulators & Electric Co. LTD – 4 ცალი
  • 110 კვ ძაბვის აწევის შემზღუდველი რეგისტრატორით – მწარმოებელი: Tridelta Meidensha GmbH – 8 ცალი
  • 36 კვ ძაბვის აწევის შემზღუდველი რეგისტრატორით – მწარმოებელი: Tridelta Meidensha GmbH – 6 ცალი
  • 6 კვ ძაბვის აწევის შემზღუდველი რეგისტრატორით – მწარმოებელი: Tridelta Meidensha GmbH – 6 ცალი