მიწოდებული ინვენტარი

• 500 კვ სამძრავიანი ელეგაზური ამომრთველი, სინუსოიდის ნულოვან  წერტილში წყვეტის მოწყობილობით – მწარმოებელი: GE T&D India Limited – 1 კომპლექტი
• 110 კვ ძაბვის ნეიტრალის ერთ პოლუსა და მამიწებელი გამთიშველი – მწარმოებელი: Grid Solutions S.p.A. – 1 კომპლექტი
• 36 კვ ძაბვის აწევის შემზღუდველი რეგისტრატორით – მწარმოებელი: Tridelta Meidensha GmbH – 4 ცალი