მიწოდებული ინვენტარი

  • 110 კვ ერთამძრავიანი ელეგაზური ამომრთველი – მწარმოებელი: GE T&D India Limited – 1 კომპლექტი
  • 110 კვ სამპოლუსა გამთიშველი – მწარმოებელი: Grid Solutions S.p.A. – 3 კომპლექტი
  • 110 კვ დიაგონალური გამთიშველი – მწარმოებელი: Grid Solutions S.p.A. – 1 კომპლექტი
  • 110 კვ ძაბვის აწევის შემზღუდველი რეგისტრატორით – მწარმოებელი: Tridelta Meidensha GmbH – 3 ცალი
  • 110 კვ საყრდენი იზოლატორი – მწარმოებელი: Liling Royal Insulators & Power Products Co.,Ltd. – 3 ცალი