მიწოდებული ინვენტარი

  • 110 კვ ერთ ამძრავიანი ელეგაზური ამომრთველი – მწარმოებელი: GE T&D India Limited – 1 კომპლექტი
  • 110 კვ სამპოლუსა გამთიშველი ერთი დამამიწებელი დანით – მწარმოებელი: Grid Solutions S.p.A. – 1 კომპლექტი
  • 110 კვ დიაგონალური სამპოლუსა გამთიშველი დამამიწებელი დანის გარეშე – მწარმოებელი: Grid Solutions S.p.A. – 1 კომპლექტი
  • 110 კვ საყრდენი ღეროვანი იზოლატორი – Grid Solutions S.p.A – 9 ცალი
  • 220 კვ ძაბვის საყრდენი იზოლატორი – მწარმოებელი: Hunan Yangdong Porcelain Insulators & Electric Co. LTD. – 4 ცალი
  • 220 კვ დენის ტრანსფორმატორები – მწარმოებელი: Hunan Electric Power Insulator and Apparatus Co. – 3 ცალი
  • სააპარატო მომჭერები – მწარმოებელი: Grid Solutions S.p.A