კონტეინერები

პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერები:

• 2 ბორბლიანი კონტეინერის ზომები: 120ლ, 180ლ, 240ლ, 360კ
• 4 ბორბლიანი კონტეინერის ზომები: 660ლ, 770ლ, 1100ლ
• 1100 ლიტრიანი კონტეინერი:
• ბრტყელი თავსახურით, დამატებითი თავსახურით მცირე ზომის ნარჩენების ჩასაყრელად.
• მომრგვალებული თავსახურით, დამატებითი თავსახურით მცირე ზომის ნარჩენების ჩასაყრელად