ქრომატოგრაფები

შპს ორიენტი გთავაზობთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის და მსოფლიოში აპრობირებულ გაზურ ქრომატოგრაფებს , სპექტრომეტრებსა და მას სპექტრომეტრებს. კერძოდ:
• გაზური ქრომატოგრაფები
• გაზური ქრომატოგრაფები-მას სპექტრომეტრები
• GC სისტემა
• მოლეკულური სპექტრომეტრი
• ელემენტარული ანალიზატორები
• სვეტები და შესაბამისი სახარჯები
• თერმული ანალიზატორები
• ორგანული და კარბონ ანალიზატორები
• ალური და გრაფიტის, ისევე როგორც პლაზმური მეთოდის სპექტრომეტრები