რკინიგზა

 ჩვენ ვთანამშრომლობთ რუსეთსა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებულ წამყვან მეტალურგიულ, მანქანათმშენებელ, ტექნოლოგიურ და სამსხმელო-მექანიკური საწარმოებთან, რაც გვაძლევს საშუალებას შემსყიდველს შევთავაზოთ პროდუქციის ფართო სპექტრი, დაწყებული ლოკომოტივებიდან და მათ მარაგ ნაწილებიდან, დასრულებული ლიანდაგებით და შპალებით.