ქიმიკატები

• თხევადი ქლორი
• კალციუმის ჰიპოქლორიტი
• ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი
• რკინის ქლორიდი
• ტრიქლორეთილენი
• GE – ანტისკალენტი
• აქტივირებული კარბონი
• კაუსტიკური სოდა
• კალციუმის ჰიდროქსიდი
• ლიმონმჟავა