გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები

• გეოლოგიური კომპასები
• გეოლოგიური დაზვერვის აპარატები
• ელექტრომაგნიტური გეოფიზიკური ხელსაწყოები
• გრავიტაციის კვლევის გეოფიზიკური ხელსაწყოები