ქვესადგურის ელ. მოწყობილობები

• ჰერმეტული ზეთოვანი ტრანსფორმატორები • კონსერვატორული ზეთოვანი ტრანსფორმატორები • ძალოვანი ზეთოვანი ტრანსფორმატორები • მშრალი ტიპის ტრანსფორმატორები • სპეციალური ტიპის [...]