ქვესადგურის ელ. მოწყობილობები

შპს ორიენტი აქტიურად თანამშრომლობს სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან. შპს ორიენტის მიერ იმპორტირებული საქონელი საქართველოს სხვადასხვა ქვესადგურშია დამონტაჟებული. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ შემდეგი დასახელების პროდუქციას:

  • ამომრთველები
  • გამთიშველები
  • დენის ტრანსფორმატორები
  • ძაბვის ტრანსპორმატორები
  • ძაბვის შემზღუდველები
  • საყრდენი იზოლატორები
  • რეზისტორები
  • სააპარატო მომჭერები